Viljan att göra något blir starkare för varje ny kunskap om klimatet och miljön jag tar in. Och så har det varit några år nu. Jag flyttade till fantastiska Bjärehalvön för några år sedan. Och snart blev jag aktiv i lokala Naturskyddsföreningen. Och det är något jag råder alla med en vilja att göra något: engagera dig i någon förening som har ett syfte som du uppskattar. Jag kom in i ett sammanhang med kloka och engagerade människor. Jag fann en plattform för min vilja och lust.

Civilsamhället i Sverige, och alla dess föreningar, ger ett sammanhang för oss som vill försöka vara med och driva en förändring för ett bättre samhälle.

Nåväl, vad blev det av min vilja på Bjärehalvön? Med oss i den lokala Naturskyddsföreningen i förarsätet, lyckades vi samla medel från ett dussintal företag, organisationer och kommunen så att en klimatanalys unik för Bjäre kunde genomföras. Alldeles kort: Transporter, jordbruk och konsumtion visade sig var de största utsläpparna av växthusgaser.

Många möten, diskussioner och tänkande senare väljer vi att mejsla ut ett projekt som skulle kunna hjälpa jordbruket på deras resa mot mindre klimatbelastning. Det blev biogas. Scenariot att ta hand om gödsel från de större gårdarna på Bjäre och genom rötning producera klimatneutral biogas och ett gödsel med högre kvalitet fastnade och inspirerade. Vi sökte och fick medel från Stiftelsen Gripen. Vi är nu en engagerad grupp som inventerar och lokaliserar möjliga leverantörer av gödsel. Även rester från växt- och grönsaksodling skulle kunna användas för produktionen av biogasen. Och biogasen kan sedan gå vidare till lokal elproduktion eller ut i gasnätet.

Senare i vår blir det klart om biogas är en möjlighet för Bjäre. Och på den resan har jag varit med – med viljan att göra något.