Om oss

 

en önskan om en hållbar värld

Vår gemensamma resa

Det var så tydligt när vi möttes för första gången att med olika perspektiv så hade vi helt samma fokus: Världen behöver bli en bättre värld. En hållbarare värld. För oss människor och för naturen vi lever med och av. Kan låta lite högtravande – men vi märkte snart hur konkret våra perspektiv kompletterar varandra i de uppdrag vi gör tillsammans. Vi tar in och förhåller oss till både den inre och yttre hållbarheten i våra uppdrag och de utbildningar vi genomför. Björns väg intill vår gemensamma resa har varit den yttre hållbarheten och Conchis den inre. Nu reser vi tillsammans.

Björn dahlbäck

Forskarutbildad biolog. Identifierar sig numera gärna som biolog. Men det kanske inte har varit det absoluta kravet för arbetena han haft: Informationschef inom läkemedel, forskningsledare inom akademien, ledarskapskonsult och chef för en statlig myndighet.
Menar att det är viktigt att engagera sig i civilsamhället. Ideellt aktiv inom miljörörelsen och sjöräddningen. Och nu – en godkänd instruktör inom mindfulness som tar nästa steg på resan att förstå och uppleva mer vad mindfulness är.

Vad vi gör just nu

Conchi gonzalez

Lika delar svensk och spansk. Fotograf och filmare som genom olika arbeten och med stor nyfikenhet har samlat på sig erfarenheter och kunskap inom många områden där kommunikation och dialog är den röda tråden. Arbetat som redaktör, skribent, digital kommunikatör och utställningsproducent – för att nämna några. Och nu de senaste åren följt sin lust och utbildat sig inom mindfulness till instruktör och MBSR-lärare. Och det kommer bli mer egen kompetensutveckling för Conchi – var så säker.

linkedin.com/in/conchi-gonzalez-55699a5a

Umeå universitet

Konsultstöd för utvecklingen av den arktiska forskningen vid universitetet samt för universitetets samverkan med andra aktörer inom polarforskningen.

Naturskyddsföreningen

Ideellt aktiva i en krets av Naturskyddsföreningen med att samla olika företag och organisationer för gemensamma projekt inom klimatområdet. Ett av projekten är en förstudie för biogasproduktion med råvaror från jordbruket.

Swiss Polar Institute

Vetenskaplig och teknisk rådgivare till polarinstitutet i Schweiz

Internationell stiftelse

Konsultstöd för en större internationell konferens kring forskning och hållbarhet och stöd för stiftelsens strategiska arbete.

MBSR-kurser

Leder 8-veckors mindfulnessprogram online våren 2024.

Digitala berättelser

Digitala berättelser är en kraftfull berättarform för att beröra och engagera. Sommaren 2024 leder vi en sommarkurs på Skurups folkhögskola.

Vad vi vill och våra ledstjärnor

Enkelt. Vi vill se en bättre och mer hållbar värld – för alla. Vi tror – ibland när vi blir lite kaxiga så säger vi ”vi vet” – att vi med vår samlade arbets- och livserfarenhet och vårt förhållningssätt kan bidra till en bättre värld. Genom att överföra kunskap och skapa förutsättningarna för andras kunskap och insikter att blomma ut. Och framför allt är vi bra på att stödja de individuella och organisatoriska processer som krävs för en hållbar utveckling. När du arbetar med oss hoppas vi att du upptäcker våra ledstjärnor; medveten närvaro, nyfikenhet, acceptans och tillit.