Hållbarhet och inre omställning

 

Plattformen för MBSR-program
samt föreläsningar och kunskap om hållbarhet
– en resa för inre och yttre balans

mbsr-kurser

föreläsningar

För oss handlar hållbarhet inte bara om den yttre miljön och samhället. Det är lika mycket en berättelse och beskrivning av vår inre resa. En resa som kräver medvetenhet, närvaro och inre omställning. Allt detta måste till för att det skall bli tydliga resultat i den yttre hållbarheten. Forskningsresultat inom hållbarhetsområdet, tillsammans med insikter från områden som social neurovetenskap, psykologi och beteendevetenskap, visar tydligt den sammanflätade kopplingen mellan vårt inre välbefinnande och den yttre värld vi lever i. Vi har det breda perspektivet.

Mindys kurser och föreläsningar

MBSR

MBSR-programmet är utvecklat av Jon Kabat-Zinn, professor emeritus i medicin vid University of Massachusetts Medical School, för att möta och hantera både fysiologisk och psykologisk stress. Programmet ger en grund i olika meditationstekniker för att understödja hälsa och balans i livet.

Program för stressreduktion baserat på mindfulness. MBSR står för Mindfulness-Based Stress Reduction och är det mindfulnessprogram med mest vetenskaplig evidens. Oavsett om du känner av stress eller inte kan detta program vara något för dig som vill vara mer medvetet närvarande i livet.

Läs mer här

 

föreläsningar om hållbarhet

I våra föreläsningar och seminarier tar vi ofta det breda perspektivet på hållbarhet – en del av föreläsningar riktar in sig på individnivå och en del på organisationsnivå.

Läs mer här

Introduktionskurs mindfulness

En kort introduktion till mindfulness. Vad är mindfulness och hur kan det hjälpa dig i din vardag?

Läs mer här

 

Blogg

Vi skriver om hållbarhet; yttre och inre, om det vi fångar upp i vår vardag, om tankar och funderingar kring en bättre värld.

Läs mer här

 

Låt oss börja med oss själva…

De flesta av oss lever stora delar av våra liv på ”autopilot”. Våra handlingar och val är inte fullt medvetna, vår tanke är fast i en slags ”trance”.

När vi lever på detta sätt märker vi inte allt som händer i livet. Vi går också förbi vad våra kroppar och känslor försöker säga oss. Detta leder ofta till att vi reagerar blint på olika känslor istället för att kunna agera medvetet baserat på det som händer i stunden. Därför förlorar vi ofta möjligheten att fatta medvetna beslut i våra liv. Istället för att verkligen leva fastnar vi i olika ”borden” och uppgifter. Vi lever i tankar, drömmar och bekymmer om en framtid som aldrig kommer. Allt detta gör oss mer sårbara för stress, oro och sorg. Det har visat sig att ju mer vi fastnar i våra tankar, desto mindre lyckliga är vi.

Vad är då mindfulness?

Vara uppmärksamma.
I nuet.
Med avsikt.
Utan att döma
med vänlighet.

Så säger Jon Kabat-Zinn, skaparen av av MBSR-programmet*, ett program som hjälper människor att hantera stress, smärta, ångest, depression, missbruk, ätstörningar och hjärt- och kärlsjukdomar. Jon Kabat-Zinn började meditera när han studerade molekylärbiologi vid MIT 1965 och är nu professor emeritus i medicin vid University of Massachusetts Medical School.

*MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)

 

Jon Kabat-Zinn är professor emeritus i medicin och skapare av Stress Reduction Clinic samt Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society vid University of Massachusetts Medical School.


Mindfulness Dissolves Thoughts — Attention Is What’s Left Over Watch the newest video from Big Think: https://bigth.ink/NewVideo Join Big Think Edge for exclusive videos: https://bigth.ink/Edge