Hållbarhet och inre omställning

 

Plattformen för MBSR-program
samt föreläsningar och kunskap om hållbarhet
– en resa för inre och yttre balans

mbsr-kurser

föreläsningar

För oss handlar hållbarhet inte bara om den yttre miljön och samhället. Det är lika mycket en berättelse och beskrivning av vår inre resa. En resa som kräver medvetenhet, närvaro och inre omställning. Allt detta måste till för att det skall bli tydliga resultat i den yttre hållbarheten. Forskningsresultat inom hållbarhetsområdet, tillsammans med insikter från områden som social neurovetenskap, psykologi och beteendevetenskap, visar tydligt den sammanflätade kopplingen mellan vårt inre välbefinnande och den yttre värld vi lever i. Vi har det breda perspektivet.

EARLY BIRD

Om du anmäler dig till programmet i september före 1 juli får du en rabatt på 1 000 kr.

Om du anmäler dig till programmet i oktober före 1 augusti får du en rabatt på 1 000 kr.

Anmälan till: Introduktion till mindfulness 25 juli kl 18.00

15 + 12 =

OBS! Glöm inte bort att kolla din skräppost om det inte dyker upp något mail! Eller skicka ett mail till oss på: info@mindyconnectingdots.se

Gratis webinar 25 juli kl 18.00
Introduktion till mindfulness

Vill du veta hur du kan leva ett rikare och mer närvarande liv?

Då kan den här introduktionen till mindfulness vara något för dig. Vad är då mindfulness?

Vi har alla erfarit det i stunder. Kanske när vi vandrat i skogen eller sittandes vid en brygga medan vattnet kluckade lugnt. När vi stickat eller målat.  I vissa stunder har vi förmågan att låta oss vakna upp från autopiloten vi oftast är i. Men tänk om vi oftare kunde vara just här, just nu. Känna lukterna, smakerna, vinden mot huden, solen som värmer eller till och med regnet mot kroppen. Verkligen lyssna på våra käraste. Tänk om vi kunde ta vara på just den här stunden och vara i den. Den enda stunden vi har.

Under långa perioder av våra liv navigerar vi genom vardagen utan full medvetenhet om våra handlingar. Våra tankar, känslor och beteenden rör sig ofta på autopilot, utan att vi egentligen reflekterar över dem.

Denna brist på närvaro förminskar vår livskvalitet. Vi går miste om att fullt ut uppskatta den enda stunden där vi verkligen kan vara.

Genom att öva medveten närvaro kan vi bryta mönstret och betrakta tillvaron med nya ögon. Det ger oss möjligheten att göra klokare val och berika våra liv genom att vara närvarande med våra sinnen. Genom att öva oss i att vara medvetna om våra tankar, känslor och kroppsliga upplevelser i stunden, kan vi agera på ett mer medvetet sätt. Detta ökar förutsättningarna att hantera livets utmaningar på ett konstruktivt sätt och undvika att fastna i gamla, ineffektiva reaktionsmönster.

Mindfulness har många positiva effekter: det är ett sätt att öka förmågan att förstå hur en annan människa tänker och känner. Vi blir mer kreativa och kan lösa problem på ett bättre sätt. Ytterligare en effekt är att vår koncentrationsförmåga och vårt arbetsminne ökar. Sedan har det visat sig att det finns ett stort antal positiva effekter på hälsan. Att stressnivån sjunker, att det har goda effekter mot depression och att vi får ett bättre blodtryck.

Meditation är en av övningarna i mindfulness, då tränar vi oss på att vara närvarande. Inte för att koppla av eller fly problemen utan för att få styrka att möta dem på ett konstruktivt sätt. Vi övar oss i konsten att stanna upp.

Mindys kurser och föreläsningar

MBSR

MBSR-programmet är utvecklat av Jon Kabat-Zinn, professor emeritus i medicin vid University of Massachusetts Medical School, för att möta och hantera både fysiologisk och psykologisk stress. Programmet ger en grund i olika meditationstekniker för att understödja hälsa och balans i livet.

Program för stressreduktion baserat på mindfulness. MBSR står för Mindfulness-Based Stress Reduction och är det mindfulnessprogram med mest vetenskaplig evidens. Oavsett om du känner av stress eller inte kan detta program vara något för dig som vill vara mer medvetet närvarande i livet.

Läs mer här

Blogg

Vi skriver om hållbarhet; yttre och inre, om det vi fångar upp i vår vardag, om tankar och funderingar kring en bättre värld.

Läs mer här

 

Introduktionskurs till mindfulness

En kort introduktion till mindfulness. Vad är mindfulness och hur kan det hjälpa dig i din vardag?

Läs mer här

 

föreläsningar om hållbarhet

I våra föreläsningar och seminarier tar vi ofta det breda perspektivet på hållbarhet – en del av föreläsningar riktar in sig på individnivå och en del på organisationsnivå.

Läs mer här

Låt oss börja med oss själva…

De flesta av oss lever stora delar av våra liv på ”autopilot”. Våra handlingar och val är inte fullt medvetna, vår tanke är fast i en slags ”trance”.

När vi lever på detta sätt märker vi inte allt som händer i livet. Vi går också förbi vad våra kroppar och känslor försöker säga oss. Detta leder ofta till att vi reagerar blint på olika känslor istället för att kunna agera medvetet baserat på det som händer i stunden. Därför förlorar vi ofta möjligheten att fatta medvetna beslut i våra liv. Istället för att verkligen leva fastnar vi i olika ”borden” och uppgifter. Vi lever i tankar, drömmar och bekymmer om en framtid som aldrig kommer. Allt detta gör oss mer sårbara för stress, oro och sorg. Det har visat sig att ju mer vi fastnar i våra tankar, desto mindre lyckliga är vi.

Vad är då mindfulness?

Vara uppmärksamma.
I nuet.
Med avsikt.
Utan att döma
med vänlighet.

Så säger Jon Kabat-Zinn, skaparen av av MBSR-programmet*, ett program som hjälper människor att hantera stress, smärta, ångest, depression, missbruk, ätstörningar och hjärt- och kärlsjukdomar. Jon Kabat-Zinn började meditera när han studerade molekylärbiologi vid MIT 1965 och är nu professor emeritus i medicin vid University of Massachusetts Medical School.

*MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)

 

Jon Kabat-Zinn är professor emeritus i medicin och skapare av Stress Reduction Clinic samt Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society vid University of Massachusetts Medical School.


Mindfulness Dissolves Thoughts — Attention Is What’s Left Over Watch the newest video from Big Think: https://bigth.ink/NewVideo Join Big Think Edge for exclusive videos: https://bigth.ink/Edge