Mindfulness

 

MBSR Mindfulness-Based-Stress-Reduction)

Introduktion till mindfulness

MBSR – 8 veckors program

MBSR-programmet är utvecklat av Jon Kabat-Zinn, professor emeritus i medicin vid University of Massachusetts Medical School, för att möta och hantera både fysiologisk och psykologisk stress. Programmet ger en grund i olika meditationstekniker för att understödja hälsa och balans i livet.

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) är ett program om åtta veckor som syftar till att lära att leva i nuet, lära känna oss själv, fokusera uppmärksamheten på det som betyder mest för oss och bli bättre på att reglera våra känslor och öka vår livskvalitet.

Genom att få mer kunskap om oss själva lär vi oss att leva i stunden, i en medveten närvaro i det som händer just nu, just här. Oftast är vi på autopilot och missar helt vad som händer i den stunden vi är i nu – den enda stunden som vi egentligen har. När vi är i autopilotläge drar våra tankar bort oss från nuet till det förflutna eller till en framtid, som ännu inte är här, och vi fastnar lätt i orostankar och grubblerier, dagdrömmar eller planerande. 

En del av träningen i MBSR är att förstå hur vi reagerar och varför. Genom att bli medvetna om vårt sinnes sätt att fungera, kan vi få större frihet att välja hur vi agerar i olika situationer. Det handlar inte om att stoppa tankarna eller bli mer avslappnad  – även om det kan vara det som händer när vi praktiserar.

Det finns mycket forskning om MBSR. Forskningen visar bland annat flera positiva effekter vid exempelvis  stress, oro, nedstämdhet och smärta. Forskningen visar också att när vi utövar MBSR känner vi högre grad av lugn och välmående.

När vi går MBSR-programet riktar vi vår uppmärksamhet mot kroppsliga förnimmelser, tankar och känslor. Vi försöker uppfatta hur det är just nu – nyfiket och utan att döma eller värdera. 

Genom olika övningar lär vi oss att bli mer medvetna om vår kropp och vårt sinne. Övningarna är enkla och passar alla åldrar, du behöver heller inte ha några särskilda kunskaper för att gå den här kursen.

De olika övningarna är till exempel att sitta i stillhet och uppmärksamma andningen. Det kan också vara att att ligga ned och känna igenom kroppen (kroppscanning). Vi gör även övningar för att uppmärksamma kroppen i rörelse med yogaliknande rörelser.

Vi tränar på att vara medvetet närvarande i vardagen. Att fokusera på en sak i taget och uppmärksamma det vi gör och upplever.

Det här programet ges online så du kan koppla upp dig precis där du befinner dig.

Mindfulness för företag

Vi är övertygade att i de viktiga processer och faser som företag går igenom så kan en träning för ”medveten närvaro” positivt bidra. I den vetenskapliga litteraturen har publikationerna med mindfulness kopplat till kreativitet och/eller ledarskap ökat starkt de senaste åren. Så vi står på säker vetenskaplig grund.

Därför har vi – med utgångspunkt i vår öppna 8 veckors kurs – utvecklat ett kurskoncept anpassad för företags behov och förutsättningar. Ett koncept som vi i dialog med kunder skräddarsyr för det enskilda företaget.

KURSUPPLÄGG

Ett introduktionsmöte samt åtta veckoträffar i grupp samt en heldag i tystnad. Nästa kurs börjar i september 2024

För vem: För dig som vill förbättra din uppmärksamhet eller enkelt, genom träning, skapa ett sätt att leva som förbättrar din livskvalitet, ditt välbefinnande och din förmåga att njuta av nuet.
Var: Online via Zoom. Du behöver tillgång till egen dator och eget rum.
Datum, pris och mer info: Tryck på knappen nedan ”Info och anmälan”.

Lärare: Conchi Gonzalez, certifierad MBSR-lärare och medlem i MBTA Sweden (Mindfulness Based Teacher Association Sweden)

En kärlekshandling till dig själv

“Don’t meditate to fix yourself, to heal yourself, to improve yourself, to redeem yourself; rather, do it as an act of love, of deep warm friendship to yourself. In this way there is no longer any need for the subtle aggression of self-improvement, for the endless guilt of not doing enough. It offers the possibility of an end to the ceaseless round of trying so hard that wraps so many people’s lives in a knot. Instead there is now meditation as an act of love. How endlessly delightful and encouraging.”

– Bob Sharples, from Meditation: Calming the Mind