Kalla vindar blåser över furstendömet Monaco, där jag deltar i ett polarmöte med temat ”The cold is getting hot”. Att vara mitt i denna eleganta världsarena för att diskutera klimatförändringar och polarforskning är både ovanligt och inspirerande. Prins Albert II, värd för mötet och med sitt starka engagemang för miljön, sätter tonen för mötet och talar om vikten av att skydda polarområdena och haven.
Det magnifika oceanografiska museet i Monaco är vår möteslokal med över 100 deltagare, en blandning av forskare i olika åldrar, tjänstemän och näringslivsrepresentanter. Temat är lika angeläget som det är bekant: klimatförändringarna i polarområdena. Diskussionerna sträcker sig från vilken forskning som fortfarande saknas till hur vi bäst samarbetar över nationsgränserna för att förstå utmaningarna med klimatförändringarna.
Men det stannar inte där. Det mest vitala samtalet handlar om hur vi kan omvandla forskningsresultaten till konkreta åtgärder: förändrade beteenden, nya politiska beslut och tekniska innovationer som driver på den globala förändringen vi behöver.
Klimatförändringarna i polarområdena är en konsekvens av mänsklig aktivitet på andra delar av vår planet. Men trots de ibland dystopiska berättelserna på mötet är det upplyftande att möta kunniga och kompetenta människor som är beredda att på olika sätt bidra till en bättre värld. För egen del ser jag ingen annan väg än att fortsatt engagera mig och försöka hitta den plattform där jag kan bidra mest.