Jag får aldrig glömma hur viktigt det är att ”fylla på” – bli inspirerad och möta kloka och engagerade människor.
Det blev jag återigen påmind om när jag deltog i ett halvdagsseminarium på Handels i Göteborg med titeln ”Inkluderande omställning – globalt och lokalt”.

Hade lite tung start på den dagen, skyndade bort till Handels och undrade om jag verkligen skulle gå in. Men det gjorde jag. Och blev direkt fångad av det ljusa sorlet utanför föreläsningssalen. Ett hundratals människor som ivrigt konserverade i smågrupper. Och när vi gick in i salen så spelade en jazztrio. Så välkommen och inkluderad jag kände mig. Och det var precis det som var temat för de två föreläsningarna.
Hur skapar vi en inbjudande och inkluderande kultur inför den nödvändiga samhällsomställning vi står inför. En samhällsomställning som krävs bland annat för att hantera klimatkrisen.

Två otroligt inspirerande föredrag – med delvis olika perspektiv. Från Per Olsson på Stockholm Resilience Center och från filosofen Jonna Bornemark. Om jag väljer en insikt från dagen: Hur viktigt det är att vi i omställningen inte bara fokuserar på det nya och gröna utan visar ett klokt förhållningssätt till det som vi måste fasa ut och särskilt för de människor som idag arbetar med det gamla och identifierar sig med det gamla. De är lika viktiga i det pågående omställningen.

Själv identifierar jag mig med det nya som komma skall – men behöver bli varse att jag även har i mig delar av det gamla. Det gamla, som beteenden och tankemönster, kan jag behöva hjälp med att släppa.